تضمین کیفیت با زبان کاو

آمیزه ای از آموزش کارآمد، نظارت مداوم، کارِ گروهی، تعهد و تجربه ما را در ارائه بهترین خدمات به شما بی نظیر کرده است.

چرا ما

آیا زبان‌کاو بهترین انتخاب برای ترجمه شما است؟

ترجمه دقیق و کیفیت عالی
ترجمه دقیق یعنی امری چندبعدی و چند مرحله‌ای که هر بخش از آن نیاز به تخصص و مهارت دارد؛ ترجمه دقیق مستلزم درک درست مطلب و تسلط به ساختارها، گرامر، تفاوت‌ها بیانی و قالب‌های مفهومی در هر دو زبان است؛ در زبان‌کاو مترجمانی مشغول به کار هستند که همه ابزارهای لازم برای ارائه ترجمه درست را در اختیار دارند؛ در ضمن، گروه پشتیبانی، ترجمه‌ها را از نظر دقت و صحت، در هر سطحی بررسی می‌کند.
آموزش به مترجمان
زبان‌کاو در آموزش ترجمه حرف اول را می‌زند؛ هدف ما اجرای بی واسطه و بی‌فاصله آموزه های نظریست. از فواید این کار تسلط روزافزون مترجم‌ها و انباشت تجربة آنها می‌باشد زیرا در این بستر، همة مترجم‌ها تجربیات گوناگون خود را به اشتراک می‌گذارند و از رهگذر این امر، پختگی در ترجمة آنها به چشم می‌خورد؛ افزون بر این، به دلیل آموزش مستمر، مترجمان زبان کاو بر تفاوت های زبان‌های انگلیسی و فارسی، مهارت‌های ویرایش و نگارش تسلط کامل دارند
نظارت و پشتیبانی مداوم
در زبانکاو، چند گروه حرفه‌ای وجود دارد که از همان ابتدای کار، نظارت بر امر ترجمه را آغاز می‌کنند؛ در این روند، ضمن ارسالِ تدریجی ترجمه از سوی مترجم، همزمان گروه نظارت بر ترجمه وارد کار می‌شود و از هرگونه کجروی و ترجمة ناصواب جلوگیری می‌کند؛ این امر در کنارِ آموزشِ مدامِ مترجمان و ویراستاران موجب به ثمر نشستنِ «ترجمة دقیق با کیفیت عالی» می‌شود. ارتباط مستقیم با مترجم، ویراستار و پشتیبان یکی از موارد مهمی است که خاطر شما را از کیفیت و دقت و زمانبندی لازم آسوده می‌کند.

خدمات ما

محتوایی که در زبان‌کاو ترجمه می شود

ترجمه تخصصی
منظور از ترجمة تخصصی این است که متن شما را مترجمی کاربلد و خبره ترجمه می‌کند که با موضوع متن آشنایی داشته باشد تا بتواند از یان رهگذر، آنچنان که باید، متن از انگلیسی به فارسی درآورد و تمام مفاهیم و تعابیر و پیام اصلی متن را به درستی انتقال دهد.
ویراستاری تخصصی
ویرایش متن کاری حرفه‌ای است و نیاز به آموزش دارد؛ ویراستان را زبان‌کاو، افزون بر آشنایی با انواع و اقسام ویرایش (از ویرایش فنی و صوری گرفته تا ویرایش محتوایی و علمی)، متن را از زوائد می‌پیرایند و با آنچه لازم است می‌آرایند.
ترجمه کتاب
در زبان‌کاو این امکان فراهم است تا افراد کتاب‌های مورد علاقة خود را به دست مترجمان حرفه‌ای و آزموده بسپارند و از این رهگذر به هدف خود نائل شوند؛ حجم کتاب هرچقدر باشد، مهم نیست زیرا ما برای هر کتاب بسته به مدت زمان مدنظر، گروهی مترجم حرفه‌ای بکار می‌گیریم و با نظارت مداوم و رهبری گروه، این امر را میسر می‌کنیم و دست آخر ترجمه‌ای دقیق و حرفه‌ای تحویل می‌گیرید و به نام خودتان چاپ می‌کنید.
ترجمه فیلم، کلیپ، فایل صوتی
ترجمة فیلم و کلیپ و فایل صوتی راهبردها و شگردهای خاص خودش را داراست که مترجمان زبان‌کاو ضمن آموزش، با آنها آشنا می‌شوند و می‌توانند بهترین و نزدیک‌ترین حالت‌های زبانی ممکن را برای چنین مواردی ارائه دهند.
ترجمه یاد بگیرید، درآمد کسب نمایید
ما یک خانواده هستیم و می‌دانیم هر فرد نیازهایی دارد؛ زبان‌کاو با آموزش دورة مترجمی و ویراستاری و سپس اشتغال، این امکان را برای شما به ارمغان می‌آورد تا در کنار آموزش مداوم و نظارت کارآمد، به درآمد برسید و از نظر اقتصادی تأمین شوید. 80 ساعت آموزش و کار عملی همزمان و ارتباط مستقیم با مربی و تسهیل‌گران دوره و حضور در بستری که همة مترجمان و ویراستان با تجربه هستند، فرصتی است ارزشمند برای کسانی که سال‌ها دغدغة آموزش درست و عملی و نتیجه‌گرا داشتند.

توصیفات

درباره تجربه کاری با ما چه می‌گویند؟

chracter
در زبان‌کاو استخدام شوید و درآمد میلیونی کسب کنید
زبان‌کاو
کانال ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید
ترجمه
تخصصی
ویراستاری تخصصی
کتاب
فیلم، کلیپ، فایل صوتی
زبان‌کاو
ثبت نام دوره مترجمی
استخدام مترجم
تماس با ما
قوانین و مقررات
سوالات متداول